Tellico in Dragonia Magazine

Issue #12 of Dragonia Magazine contains a review of Tellico, albeit in what I take to be Polish. Here's the intro:

Nie znam osoby, która na którymś etapie swego życia (zwykl w dzieciństie) nie kolekcjonowałaby czegoś. Niektórzy nie wyrośliz t zego, a ich kolekcje książek, płyt czy monet urosły do wielkości przekraczających możlości zarządzania, jakie daje kartka i długopis.

And finally,

Zdecydowanie mocną stoną program u jest zrozumienie potrzeb potencjalnego użytkownika; pola opisujące każdy typ kolekcji są już bez dodatkowej konfiguracji dobrze dobrane , a szczególnie atrakcyjne jest wyszukiwanie informacji o alumbach czy książkach w Internecie z poziomu programu. O szczędza to masę czasu który potrzebny byłby do opisania pozycji.

Sounds positive, I guess...

UPDATE: Piotr Krakowiak was very kind and sent me some translation, Thanks!

Definitely the strongest feature of the program is an understanding of the potential user's needs; the text fields, describing each type of collection are - even without additional tweaking - well chosen and are sufficiently meaningful. What's also attractive is the ability to search for albums or books on the Internet without leaving the program window. This saves a lot of time that would be necessary to describe each item in our catalogue.

Recent Entries

Close